English - Español - Català  Valid Foto Facebook @validfoto
 
V A L I D    F O T O    B C N    G A L L E R Y
 
JUAN RODRIGUEZ
 
A L L    T H I N G S     M U S T    P A S S
D I C I E M B R E    1 4    -    E N E R O    2 2 ,
2 0 1 0 - 2 0 1 1
 
E X P O S I C I Ó N
A R T I S T A
 
 
 
 
Inauguracion: Diciembre 14, 2010 
 
    Nota de presna PDF ( en Catalan)
 
 
 
 
GALERIA VALID FOTO BCN - Buenaventura Muñoz 6, Baixos - 08018 Barcelona T. +34 934 869 806 - info@validfoto.com